Wereldgezondheidsdag: nee tegen de farmaceutische lobby in Europa !

Wereldgezondheidsdag: nee tegen de farmaceutische lobby in Europa !

Email
Rond de Wereldgezondheidsdag staan zowel in Europa als in de rest van de wereld meer dan 40 acties gepland. Hiermee uiten steeds meer sociale bewegingen hun groeiende bezorgdheid over de commercialisering van gezondheid.

Rond de Wereldgezondheidsdag (zaterdag 7 april 2018), zowel in Europa als in de rest van de wereld zijn meer dan 40 acties gepland. Hiermee uiten steeds meer sociale bewegingen hun groeiende bezorgdheid over de commercialisering van gezondheid. "In heel Europa hebben miljoenen mensen te maken met een verminderde toegang tot de gezondheidszorg en kwaliteit van de zorg, de sluiting en privatisering van gezondheidsdiensten, de achteruitgang van arbeidsomstandigheden van gezondheidswerkers, een stijging van de prijs van geneesmiddelen... terwijl commerciële spelers in de gezondheidssector hun winstmarges voortdurend vergroten. Dit beleid heeft vandaag en in de toekomst rampzalige gevolgen voor de gezondheid van de mensen" waarschuwt Sarah Melsens, coördinator van het Europese netwerk tegen de commercialisering van de gezondheid.

In Brussel was Dokters Van de Wereld op vrijdag 6 april op het Luxemburgplein, samen met anderen leden van het Actieplatform gezondheid en solidariteit, tegen de farmaceutische lobby op Europees niveau. Dokters van de Wereld België stelt de steeds exuberantere prijzen van medicijnen in vraag : "Indien deze prijzenlogica aan dit tempo aanhoudt komt ons zorgsysteem in gevaar". "Onze sociale zekerheid en gezondheid zijn in gevaar. Dit soort exuberante prijzen zijn eenvoudigweg niet houdbaar. De wurggreep van de farmaceutische industrie via patenten moet ophouden. Onze overheid laat zich dicteren door labo’s en heeft zelf amper slagkracht. De labo’s zelf drijven steeds verder weg van hun oorspronkelijke missie: het beschermen van de gezondheid van de bevolking”, vertelt Xavier de Béthune, Medisch Directeur bij Dokters van de Wereld.

“Degelijke kwaliteitszorg moet voor iedereen mogelijk zijn en mag niet afhankelijk zijn van hoe zwaar je portefeuille weegt.”, zegt Isabelle Heymans, voorzitter van het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit en werknemer bij Dokters van de Wereld. "Toch zien we dat de meest kwetsbare mensen in België besparen op hun gezondheid. Dat gaat niet enkel over de Ethiopische vluchteling die door ons land reist maar ook over een Antwerpse dakloze of een Waalse familie die leeft onder de armoedegrens.  In een land als België zijn dit soort toestanden voor Dokters van de Wereld en het Platform niet aanvaardbaar. Onze boodschap aan de politici: onze gezondheid is niet te koop.   We zien dat de huidige politieke keuzes onze zorg   richting privatisering duwt.   Zoals de laatste staatshervorming die de zorg regionaliseert maar niet genoeg fondsen aanlevert om die overheveling te financieren.  In Europa zien we steeds vaker beleid dat leidt tot “minimale zorg, maximale winst”.  Dit beleid brengt onze gezondheid in gevaar.  Het maakt ons zorgen dat we in het Europa van vandaag op straat moeten komen om te herhalen dat gezondheid geen business is.”