Wereldaidsdag – Preventie en onderzoek: een basisreflex bij Dokters van de Wereld

Wereldaidsdag – Preventie en onderzoek: een basisreflex bij Dokters van de Wereld

Email
Tussen 20115 en 2016 daalde het aantal nieuwe HIV-infecties in België met 9,8%. Dat zijn bemoedigende cijfers maar het blijft een realiteit dat er in ons land elke dag nog steeds bijna drie nieuwe besmettingen bijkomen. Dat zijn bijna 1000 nieuwe besmettingen per jaar. Daarom integreert Dokters van de Wereld in al haar programma's een luik "preventie en onderzoek". Een beetje uitleg.

Wat zal ik eten? Waar zal ik slapen? Waar kan ik naartoe? Hoe overleef ik? De vragen die de patiënten van Dokters van de Wereld zich dagelijks stellen, gaan over overleven. Zowel bij daklozen als bij migranten is er weinig luxe om zich vragen stellen over hun seksuele gezondheid. Nochtans is dat  van levensbelang. "Bovendien zijn migranten en daklozen het  meest kwetsbaar," legt Karen Couderé, medisch referent HIV en SOA’s voor Dokters van de Wereld, uit. "Net omdat ze door hun levensomstandigheden moeilijk toegang hebben tot gezondheidszorg. Daarom hebben wij in de meeste van onze Belgische projecten een luik preventie en onderzoek. "

Op zoek naar de begunstigden

In de Brusselse en Antwerpse gezondheidscentra of in de mobiele projecten zoals de Medibus voeren we HIV-tests uit. "Onze ploegen gaan samen met gespecialiseerde organisaties naar verschillende plaatsen (cafés, events)," vertelt Céline Glorie, referent seksuele gezondheid voor de Brusselse projecten. "Samen met die partners stellen we in de Medibus zogenaamde sneltests voor aan de mensen die we daar ontmoeten." Deze projecten laten Dokters van de Wereld toe om mensen te screenen die vaak moeilijk toegankelijk zijn zoals sekswerkers, druggebruikers of migranten uit Sub-Sahara-Afrika.

Een globaal beeld van de seksuele gezondheid

Seksuele gezondheid gaat echter verder dan de seksueel overdraagbare aandoeningen. Bij Dokters van de Wereld willen we via een globale benadering de patiënten de kans geven om hun seksualiteit vrij en op een bevredigende manier te beleven. "Dat wil zeggen een seksualteit zonder geweld, zonder risico, zonder stigmatisering of discriminatie," vult Céline Glorie aan. "Dat maakt integraal deel uit van de manier waarop wij gezondheid zien."

Maar er is nog veel werk aan de winkel. "Onderzoek en preventie zijn één ding, maar voor de mensen die wij ontmoeten en die leven met HIV, kan de toegang tot de behandeling uiterst ingewikkeld zijn," betreurt Karen Couderé. De mensen die Dokters van de Wereld ontmoet en die geen toegang hebben tot gezondheidszorg, rekenen voor hun behandeling meestal op de dringende medische hulp (DMH). En dan stelt zich het probleem van continuïteit van de zorgverlening, enerzijds omdat de DMH om de drie maanden moet hernieuwd worden, anderzijds omdat ze afhangt van het OCMW. En als een persoon dan verhuist (wat bij het kwetsbaar publiek van Dokters van de Wereld heel vaak voorkomt) moet er een nieuwe aanvraag gebeuren. "Dat is problematisch voor de gezondheid van de begunstigde en voor de verzorging waardoor de risico's verhogen," besluit Karen Couderé.

Voor Dokters van de Wereld is het dan ook de hoogste tijd dat de toegang tot HIV-behandelingen en andere seksueel overdraagbare aandoeningen vereenvoudigd wordt, vooral voor personen in kwetsbare omstandigheden.