Afrika | Hongersnood 12-12

Afrika | Hongersnood 12-12

Email

Vier landen in Centraal- en Oost-Afrika hebben de noodtoestand uitgeroepen: een hongersnood bedreigt er bijna 20 miljoen mensen. Deze situatie word veroorzaakt door een combinatie van klimaatproblemen en gewapende conflicten. Hierdoor moet de bevolking vluchten en raakt ze niet langer aan voedsel via veeteelt, landbouw of visvangst. Ondanks de complexe situatie en beperkte toegang is Dokters van de Wereld in verschillende landen actief om de bevolking te helpen. Op 14 maart lanceerden we samen met Consortium 12-12 de nationale oproep "Hongersnood 12-12"

News

 • 04.04.17-  Dokters van de Wereld van start met project tegen ondervoeding in Kenia 
 • 17.03.17 – In de getroffen landen gaat Dokters van de Wereld haar projecten aanpassen en versterken om een  antwoord te bieden op de voedselcrisis. Materiaal en ploegen zijn naar Nigeria gestuurd om de projecten te ondersteunen die er al actief zijn, in Jemen gaan we nog meer gezondheidscentra helpen en geven we de voedselprogramma’s een boost, en in Somalië zal het bestaande project nog meer focussen op  voedselprogramma door extra middelen, personeel en materiaal in te zetten en naar nieuwe zones te trekken. Meer info.

 • 14.03.17 – Lancering van de gemeenschappelijke oproep van Consortium 12-12.

 

Stand van zaken: 

Somalië

 • Waar? Dokters van de Wereld werkt in Puntland, in de havenstad Bosaso en in  5 dorpen in het Bosasodistrict (Laag, Kavin, Talho, Kalabeyr en Qow).    
 • Context: al meer dan 20 jaar heerst er een burgeroorlog en politieke instabiliteit: dat vertraagt de economische groei en maakt de toegang tot humanitaire hulp moeilijk.  Bovendien voelt het land de impact van de klimaatopwarming: de temperaturen stijgen en er is steeds meer droogte.  Momenteel kampen naar schatting 6.2 miljoen mensen met acuut voedseltekort.  
 • De rol van Dokters van de Wereld: onze teams zijn sinds 2012 aanwezig in Bosaso, in het noorden van het land.   We werken er samen met een lokale partner.
 • Vandaag ondersteunt Dokters van de Wereld:

1 stabilisatiecentrum in het hoofdhospitaal in Bosaso stad.

8 zorgcentra in de stad Bosaso

5 primaire zorgunits in 5 dorpen in Bosasodistrict

2 mobiele nutritionele teams die rondrijden in Bosaso stad en het district

2 mobiele ziekenhuizen die rondrijden in Bosaso stad en het district

In de 8 zorgcentra en het hospitaal helpen we met de behandeling van ondervoeding. We hebben extra medisch personeel ingezet en behandelen ondervoeding bij kinderen. De meeste moeders en familieleden komen samen met hun ondervoede kinderen uit erg afgelegen gebieden en hebben geen middelen om in de stad te wonen terwijl hun kind in het ziekenhuis ligt.  Daarom bieden we hen voedsel en onderdak aan gedurende de hele behandeling.

Onze 4 mobiele teams reizen  naar de vluchtelingenkampen: die liggen vaak ver weg van de zorgstructuren of bevinden zich in afgelegen gebieden. De 4 mobiele teams focussen zich op het screenen, detecteren en behandelen van ondervoede kinderen en kinderen met acute diarree. Als de kinderen lijden aan ernstige of acute ondervoeding zonder complicaties kunnen we hen ter plekke behandelen.  Als een kind kampt met ernstige ondervoeding met complicaties en in het ziekenhuis moet worden opgenomen, regelen we de verplaatsing naar het hospitaal. 

Tenslotte geven we opleidingen in hygiënepromotie en het voorkomen van acute Diarree.

 

Nigeria

 • Waar? Dokters van de Wereld is sinds augustus 2016 actief in de staat Borno, in het Noordoosten van het land. We zijn actief in 3 vluchtelingenkampen (Kawarmella, El Miskin, Garba Buzu)
 • Context? de gewapende terroristische groepering Boko Haram zaait terreur en heeft 1.8 miljoen mensen op de vlucht doen slaan in eigen land. In Maiduguru, de hoofdstad van Nigeria, bevinden zich meer dan een miljoen intern ontheemde mensen. Hierdoor zijn de basisdiensten volledig gesatureerd en zijn de voedselvoorraden uitgeput.  Het conflict zorgt hierdoor voor ondervoeding. De medische behoeften zijn er zeer groot door de instorting van het gezondheidssysteem: 30% van de medische voorzieningen zijn vernietigd of beschadigd in het conflict. "De aanvallen door Boko Haram vernielden gezondheidscentra en doodden medisch personeel. We hebben  een tekort aan materiaal en geneesmiddelen: 90% van de huidige infrastructuur is niet gemaakt om ondervoede kinderen op te nemen.
 • Het antwoord van Dokters van de Wereld op de huidige crisis?  Twee mobiele ziekenhuizen en één vaste kliniek verlenen primaire zorg  aan de bevolking en behandelen kinderen jonger dan vijf die ondervoed zijn. We bieden seksuele en reproductieve zorg aan, behandelen verkrachtingszaken en helpen slachtoffers van genitale verminking. Ten slotte vaccineren we vrouwen en kinderen tegen dodelijke ziektes.  Alles samen behandelen we zo’n 100 tot 150 mensen per dag per kliniek. De meerderheid van onze patiënten bestaat uit kinderen en zwangere vrouwen. Onze teams bestaan uit mannelijke én vrouwelijke medewerkers, dokters, vroedvrouwen, apothekers, verpleegkundigen en databeheerders. We werken nauw samen met de Wereldgezondheidsorganisatie en de Nigeriaanse autoriteiten.Community medewerkers. We hebben speciale community medewerkers ingezet. Het gaat over bewoners van  kampen of gastgezinnen die van deur tot deur gaan om aan gezondheidseducatie en screening te doen. Als ze iemand ontmoeten die er slecht aan toe is, begeleidt de medewerker de zieke tot in onze klinieken.
 • We maken een verschil. Onze impact sinds oktober 2016:

16810 kinderen onder vijf werden gescreend op ondervoeding

1149 kinderen werden succesvol behandeld voor ondervoeding

20.067 consultaties uitgevoerd door onze teams

275 begeleid naar het hospitaal

Jemen

 • Waar? We helpen de bevolking in 5 zorgcentra in de districten van Jehanah en Haima (Sanaa)
 • Context? Al jarenlang wordt Jemen geteisterd door een burgeroorlog tussen de Houthi-rebellen en het overheidsleger. 7 miljoen mensen worden bedreigd door hongersnood. 462.000 kinderen riskeren ondervoeding. 3 miljoen mensen sloegen afgelopen 2 jaar op de vlucht in eigen land. Jemen importeert 90% van z’n voedselvoorraad. Maar door de conflicten raakt het voedsel niet meer in het land.  Er is nog geen officiële hongersnood verklaard omdat het onmogelijk is om in bepaalde gebieden de noden vast te stellen. Wat wel zeker is, zijn de 462000 kinderen die dreigen te sterven door ondervoeding.  Het zorgsysteem is geïmplodeerd: de helft van de zorgcentra is niet langer operationeel en de gezondheidsmedewerkers worden al maanden niet meer uitbetaald.  Jemen is momenteel de hel op aarde:  het aantal gedode kinderen steeg afgelopen jaren met 70% en 18.8 miljoen mensen hebben nood aan humanitaire hulp.
 • De rol van Dokters van de Wereld: onze ploegen zijn sinds 2015 actief in de deelstaten Sanaa en Ibb, in het zuiden en westen van het land. Vijf gezondheidscentra werden gerenoveerd en worden nu door onze ploegen gesteund. Hierbij hebben ze speciale aandacht voor de voedselvoorziening en voor kinderen, want zij zijn het meest kwetsbaar. In de klinieken geven we primaire zorg , waaronder ondervoedingsprogramma’s en seksuele en reproductieve zorg.  We bieden ook mentale zorgverlening en psychosociale steun aan de getroffen bevolking. 
 • Het antwoord van Dokters van de Wereld op de huidige crisis? Sinds april 2016:

Screenden we 10.051 kinderen jonger dan vijf op ondervoeding

Voerden we 19632 consultaties uit

Deelden we 22.774 medicatie-units uit via onze outreach activiteiten

 

Onze Partners

Volg dokters van de wereld:

Projecten in de wereld

Email