Privacyclausule

Privacyclausule

Email

Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen en verwerkt in het adresbestand van Dokters van de Wereld vzw. Deze gegevens worden gebruikt om u te blijven informeren over de acties van Dokters van de Wereld

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel van 11/03/2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.