Wijkverpleging Sint-Andries

Wijkverpleging Sint-Andries

Email

Wijkverpleging Sint-Andries is een onafhankelijk, pluralistisch wijkverpleegcentrum. Het centrum werkt multidisciplinair met 5 verpleegkundigen. De werking tracht steeds de mens te benaderen in zijn totaliteit. In een thuisverplegingssituatie wordt er rekening gehouden met de specifieke noden, niet alleen van de patiënt, maar ook van zijn omgeving. Dit in overleg met de patiënt zelf, de huisarts, de familie, de gezinshulp en anderen. Via (professionele) zorg en een liefde- en respectvolle omgang spelen ze in op de wens van de patiënt om zo lang mogelijk thuis te blijven. Ondersteuning van de mantelzorg, zelfredzaamheid, en comfort (therapie) zijn sleutelwoorden. Praktisch kan dit gaan over tijd maken voor een tas koffie en babbel tot stervensbegeleiding thuis. De verpleegkundigen komen dagelijks (ook tijdens de weekends en op feestdagen) aan huis.