Cultuursensitieve Zorg

Cultuursensitieve Zorg

Email

De Netwerken cultuursensitieve zorg bestaan in Antwerpen, Brussel en Gent. Het zijn samenwerkingsverbanden van Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW’s), Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG’s) en soms ook integratiecentra. De Netwerken ondersteunen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) bij de uitbouw van cultuursensitieve zorg voor etnisch-culturele minderheden, vluchtelingen en mensen met een precair verblijfsstatuut in het bijzonder. Dit in samenwerking met relevante partners in hun regio.