Onderzoekscommissie Samusocial: Dokters van de Wereld bezorgde Samusocial gedetailleerde factuur

Onderzoekscommissie Samusocial: Dokters van de Wereld bezorgde Samusocial gedetailleerde factuur

Email
In het kader van de parlementaire onderzoekscommissie naar de onregelmatigheden bij Samusocial werd het rapport van de inspecteur Financiën in het Brussels Gewest uit 2013 besproken. In het rapport zou er sprake zijn van een factuur van 25.000 euro die Samusocial aan Dokters van de Wereld betaalde zonder enige rechtvaardiging. Deze elementen uit het rapport kwamen vandaag ook in sommige media aan bod.

Dokters van de Wereld kan enkel met klem benadrukken dat de uitleg bij deze onkosten (de factuur van de geneesmiddelen en de loonfiches van de coördinatie die de medische werking ondersteunt) wel degelijk naar Samu Social werden gezonden. Een rapport van onze consultaties werd reeds in 2013 gezonden naar de betrokken autoriteiten en werd, op onze vraag, voorgesteld in het Brussels hoofdstedelijk parlement. 

Ondanks onze verzoeken destijds aan het bevoegde ministerie, heeft Dokters van de Wereld ook nooit het bewuste inspectierapport ontvangen.

Op 24/10/2013, toen er een polemiek ontstond in de media naar aanleiding van dit rapport, stuurde Dokters van de Wereld reeds een persbericht uit met deze boodschap. 

Dokters van de Wereld is bereid om, in alle sereniteit en transparantie, deze zaken toe te lichten in de parlementaire onderzoekscommissie met de nodige documenten.