Nieuw zorgcentrum in Molenbeek

Nieuw zorgcentrum in Molenbeek

Email
'K-Nal Santé', het nieuwe zorgcentrum in Molenbeek, opende afgelopen dinsdag officieel z’n deuren. Dokters van de Wereld is de initiatiefnemer achter dit centrum en wil zo het zorgaanbod voor de wijkbewoners verbeteren. Het centrum zal werken via een derdebetalerssyteem en wil zo toegankelijk zijn voor iedereen. Op lange termijn wil het centrum evolueren tot een holistisch en sociaal zorgcentrum, in samenwerking met andere partners.

"Met dit centrum zitten we in de kern van onze missie: de toegang tot zorg opentrekken voor een gemeenschap op een laagdrempelige manier" vertelt Isabelle Heymans, coördinator van dit project.

"Intussen zagen we al zo'n twintigtal mensen" vertelt Vanessa Schiemsky, arts in het centrum. "De meeste van hen waren echte 'Molenbeekenaars', uit alle sociale en culturele lagen van de bevolking. Dat gaat van een dame die niet wist waar ze met haar medisch probleem heen moest, tot een gepensioneerde man die geen huisarts meer heeft."

Holistische toekomstvisie

Nu al kan iedereen in het centrum terecht bij een multidisciplinair team met huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en sociaal assistenten. "Maar we willen verder gaan" zegt Heymans. "Met vroedvrouwen, tandartsen of andere beroepen, afhankelijk van de noden van de buurtbewoners."

Het is duidelijk dat dit centrum niet zomaar een dienst naast de andere diensten wil worden: "We willen tegen 2019 helemaal verankerd zijn met de andere partners in de buurt." Dat gaat van het centrum voor toxicomanen (Lama), een vereniging die werkt rond mentale zorg (D'ici et D'ailleurs), het centrum voor Familiale Planning (Leman) tot en met de schuldbemiddeling en sociale actie (Solidarité Savoir). "Gezondheid hangt af van een hele reeks sociale indicatoren. Iemand die in schulden zit, heeft bijvoorbeeld meer kans te worstelen met mentale problemen. Het is dan ook maar logisch dat bijvoorbeeld arts, mentale zorg en schuldbemiddeling onder één en hetzelfde dak zitten."

Met de opening van K-Nal Santé neemt Dokters van de Wereld deel aan het debat rond medische en sociale zorg. In Brussel zijn de uitdagingen immers enorm: armoede, complexe sociale problematieken, groei van de bevolking, vermindering van de openbare middelen etc. In die context stellen veel spelers zich vragen rond integratie en toegang tot hulp. Dit project is een eerste bijdrage voor deze uitdagingen.