Missies en waarden

Missies en waarden

Email
Dokters van de Wereld is een internationale medische niet-gouvernementele organisatie (ngo). Als onafhankelijke organisatie gaan we verder dan enkel zorgverstrekking. We klagen de inbreuken op de menselijke waardigheid en schendingen van de mensenrechten aan. We vechten om het lot te verbeteren van de bevolking in België en in het buitenland. Om die doelen te bereiken steunen we op het engagement van onze leden, zowel binnen als buiten de medische sector.

Onze missies in België en het buitenland:

 • Mensen verzorgen die geen toegang hebben tot gezondheidszorg
 • Getuigen over de belemmeringen tot de gezondheidszorg, getuigen over schendingen van de mensenrechten
 • Begeleiden van een duurzame verandering

 

Onze vier werkterreinen:

 • Gezondheid van vrouwen en kinderen
 • Gezondheid van migranten
 • Urgentieprogramma’s bij humanitaire crisissen en gewapende
 • Risicobestrijding bij kwetsbare en gestigmatiseerde bevolkingsgroepen

 

Onze organisatie en werking baseren zich op een aantal essentiële waarden:

 • Engagement: niet militant, niet neutraal maar betrokken
 • Evenwicht: de realiteit is complex en heeft genuanceerde oplossingen nodig
 • Onafhankelijkheid: de organisatie gaat geen partnerships aan die haar afhankelijk maken
 • Sociale rechtvaardigheid: gelijkheid door rechtvaardigheid
 • Empowerment: mensen de macht geven om zelf te beslissen over hun gezondheid en lichaam