7 organisaties richten een “tijdelijke humanitaire hub” op voor migranten in Brussel

7 organisaties richten een “tijdelijke humanitaire hub” op voor migranten in Brussel

Email
7 organisaties, samen met la Commission d'Aide juridique française de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, verenigen zich om op een eenvoudige en duidelijke manier te beantwoorden aan de behoeften van de aanwezige migranten in Brussel. Daarvoor richten ze een tijdelijke humanitaire hub op, waar elke organisatie zal aan meewerken naargelang haar specialisatie.

Zo willen de organisaties een veilige ruimte te creëren waar vrouwen, mannen en kinderen terecht kunnen voor informatie over opvang bij inwoners van Brussel, juridische bijstand en informatie over hun situatie en rechten in België, wifi-hotspots en herlaadpunten voor mobiele telefoons, kleding en slaapzakken, maar ook een luisterend oor, psychologische bijstand en gezondheidszorg.

Dokters van de Wereld, Oxfam-Solidariteit, Ciré, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen, Artsen zonder Grenzen en La Croix-Rouge kondigden vandaag de officiële opening aan van die tijdelijke humanitaire hub, een veilige zone voor de aanwezige migranten in de hoofdstad.

"De burgermaatschappij pleit al maanden voor de oprichting van een volwaardig onthaal- en oriëntatiecentrum", leggen de organisaties uit. "Omdat die vraag onbeantwoord blijft, hebben burgers en organisaties zich geëngageerd om aan de basisbehoeften van de migranten tegemoet te komen. In september hebben we onze acties al uitgebreid. Vandaag schakelen we nog een versnelling hoger."

De organisaties besloten om hun krachten te bundelen en zo efficiënter en coherenter samen te werken. "Deze vrouwen, mannen en kinderen, die migranten genoemd worden, hebben niet alleen maar nood aan kleren en slaapzakken óf gezondheidszorg óf informatie", leggen de betrokken partijen uit. "Daarom centraliseren we onze diensten op 1 plaats. Dat betekent minder heen- en weergeloop voor de migranten en een rustigere omgeving om zich te installeren, informeren en beslissingen te nemen."

Allen wijzen ze op de dramatische situatie van de migranten in de hoofdstad: "Ze zijn kwetsbaar, aangeslagen en gedesoriënteerd. Het alarmerend gebrek aan enig initiatief van de publieke autoriteiten heeft elk restje hoop en vertrouwen afgenomen. De situatie is ingewikkeld voor de migranten, maar ook voor onze werknemers en vrijwilligers. Met deze humanitaire zone willen een vertrouwensband creëren."

De organisaties beseffen dat de hub slechts een gedeeltelijk en tijdelijk antwoord biedt aan de migranten en hun behoeftes. Ze roepen daarom op om een (volwaardig) onthaal- en oriëntatiecentrum in Brussel op te richten.

 

De werking van het « tijdelijk humanitair centrum »

Frontispiescentrum 31-33-35, 1000 Brussel

  • Dokters van de Wereld is verantwoordelijk voor de gezondheidszorg en geneesmiddelen, maar ook voor de opvolging van zwangerschappen en screening van besmettelijke ziektes in samenwerking met de betrokken instanties (bijv. FARES voor tuberculose), vaccinaties, toegang tot dringende medische hulpverlening en doorverwijzing naar gespecialiseerde gezondheidsdiensten waar nodig.
  • Oxfam-Solidariteit staat in voor de verzameling, sortering en verdeling van tweedehandskleding (winterkleding in het bijzonder), maar ook accessoires als slaapzakken, slaapmatjes, dekens, rugzakken, telefoons en Lyca-herlaadkaarten .
  • Ciré verstrekt juridische informatie aan migranten, zowel over de Belgische als over de Europese aspecten van het asielproces. De organisatie brengt migranten in contact met advocaten voor een individuele opvolging van hun situatie
  • Het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen mobiliseert burgers om migranten op te vangen in hun huis om hen te beschermen tegen de weersomstandigheden en intimidatie, maar ook om voedsel (met Belgium Kitchen) en slaapzakken in te zamelen.
  • Het Rode Kruis vormt gezinshereniging en het contact tussen personen van eenzelfde gezin de kerntaak. In een migratiecontext neemt het risico om contact met de familie te verliezen toe. Daarom levert het Rode Kruis België de volgende diensten: toegang tot een wifi-netwerk, herlaadpunten voor gsm's, de verspreiding van preventieve berichten om de familiebanden te behouden en specifieke opsporingsverzoeken aan de dienst Tracing van het Rode Kruis België (Ukkel).
  • Artsen Zonder Grenzen zet haar terreinervaring op vlak van psychologische bijstand bij mensen op de vlucht en migranten in, om in samenwerking met de andere partners, een zo volledig mogelijk medische zorg te bieden.
  • Vluchtelingwerk Vlaanderen zal mensen actief blijven informeren over hun rechten in haar Startpunt in de Antwerpsesteenweg 34 dankzij een goede samenwerking met advocaten-experten. Vanuit het Startpunt zal het team van Vluchtelingenwerk mensen helpen toeleiden naar de humanitaire hub. De ervaren vrijwilligers van het Startpunt (bv. tolken) zullen het team van de humanitaire hub versterken.