FAQ

 • Over Dokters van de Wereld

  • Heeft Dokters van de Wereld een ideologische strekking of is het lid van een politieke partij?

   Nee, Dokters van de Wereld is apolitiek en onafhankelijk van politieke organisaties of overheidsorganisaties.

  • Wat is het juridisch statuut van Dokters van de Wereld?

   Dokters van de Wereld wordt erkend als ngo door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De activiteiten van Dokters van de Wereld vinden plaats in het kader van een vzw, opgericht op 21 februari 1997.

  • Hoe financieert Dokters van de Wereld zijn projecten?

   39% van onze inkomsten komt uit particuliere donateurs, 58% uit overheidssubsidies, 1% wordt geleverd door bedrijven en de rest door andere entiteiten.

  • Helpt Dokters van de Wereld enkel daklozen of immigranten?

   Dokters van de Wereld richt zich op de ‘kwetsbare groepen’ in de samenleving: daklozen, mensen zonder papieren, …Dus niet alleen op daklozen of immigranten, maar op alle mensen die niet geïntegreerd zijn in het professionele gezondheidssysteem.

 • Ik wil werken voor Dokters van de Wereld

  • Hoe kan ik vrijwilliger worden?

   De vrijwilligers nemen bij Dokters van de Wereld een heel belangrijke plaats in. Het ontwikkelen van de activiteiten van de organisatie rust voor een groot deel op hun schouders. Vrijwilliger worden kan iedereen die wil helpen en die gelooft dat een beetje tijd, begrip en een luisterend oor het verschil kunnen maken.
   Als je zin hebt om bij te dragen aan het ontwikkelen van acties van Dokters van de Wereld België, stuur dan een motivatie per brief (Kruidtuinstraat 75, 2110 Brussel), per mail (info@doktersvandewereld.be) of contacteer ons telefonische op +32(0)2 225 43 00.

  • Kan ik een stage lopen bij Dokters van de Wereld?

   Ja, Dokters van de Wereld heeft werk voor stagiaires bij het missieteam en het ontwikkelingsteam. Kijk onder vacatures naar wie we juist op zoek zijn.

  • Kan ik spontaan solliciteren?

   Absoluut. Op onze vacaturepagina kan je een spontane sollicitatie indienen. Kijk zeker ook eens naar de openstaande vacatures.

 • Ik wil actie ondernemen voor Dokters van de Wereld

  • Hoe kan ik een actie opzetten?

   Alleen of samen met uw bedrijf, uw school, uw sportvereniging ... start een evenement, bijvoorbeeld een sportwedstrijd, of organiseer een geldinzamelingsactie om Dokters van de Wereld te steunen. Op deze site kunt u uw eigen initiatief ontwerpen of een reeds bestaande actie steunen.

  • Welke acties organiseren jullie?

   Dokters van de Wereld neemt deel aan de 20 km van Brussel en organiseert Bike Tour, een fietstocht van Brussel naar Parijs. Om deel te nemen kijk onder de rubriek Sport Mee.

 • Ik wil financieel steunen of heb een vraag over fondsenwerving

  • Hoe kan ik Dokters van de Wereld steunen?

   Er bestaan verschillende manieren om Dokters van de Wereld te steunen. Via het giftenformulier op onze website kan je kiezen tussen twee opties. Je kan kiezen om ons te steunen via een maandelijkse bijdrage of door een eenmalige gift te storten. Elke donatie – groot of klein – helpt ons immers onze missie te verwezelijken. Dankzij giften van onze achterban konden we vorig jaar o.a. in België meer dan 19.000 medische consultaties uitvoeren; werden er 130.000 Malinese kinderen gevaccineerd en konden we het aantal begeleide bevallingen in Haïti verzesvoudigen.

  • Is mijn gift fiscaal aftrekbaar?

   In de loop van de maand maart ontvang je automatisch een fiscaal attest van ons als het totaal van je gift(en) van het voorgaande kalenderjaar 40 euro of meer bedroeg. Met dit fiscaal attest heb je recht op een forfaitaire belastingvermindering van 45 % van je gift(en).

   Bijvoorbeeld:

    

   Het totaal van mijn gift(en) bedroeg in 2013:

   Dan is mijn belastingsvermindering in 2014:

   En kost mijn gift me in realiteit :

   30€

   0€

   30€

   40€

   18€

   22€

   60€

   27€

   33€

   120€

   54€

   66€

   180€

   81€

   99€

  • Waarvoor wordt mijn gift gebruikt?

   Jouw geld gaat naar onze acties en projecten in België en de landen waar Dokters van de Wereld actief is. Met je gift kunnen wij onze vrijwillige artsen en verplegers o.a. van medisch materiaal en medicijnen voorzien. Een gedetailleerd overzicht van onze inkomsten en uitgaven kan je terugvinden in onze jaarrapporten.

  • Waarom verkiest Dokters van de Wereld maandelijkse steun?

   Langetermijnschenkers zijn een belangrijke bron van kostenefficiënte giften. Vandaar dat via straatwerving alleen maar maandelijkse opdrachten worden geworven. Die hebben tal van voordelen:

   • - We kunnen onze inkomsten beter inschatten en dus ook beter en efficiënter plannen.
   • - Maandelijkse schenkingen geven meer zekerheid op lange termijn en stellen ons in staat op korte termijn te reageren (bv in geval van rampen).
   • - Je steun wordt automatisch vernieuwd, zonder dat daar ook maar één papiertje aan te pas komt.

   Via onze giftenpagina kan je ook zelf maandelijks schenker worden.

  • Hoe kan ik mijn maandelijkse opdracht aanpassen (nieuw bankrekeningnummer, wijziging van adres, bedrag aanpassen, stopzetten…)?

   Indien je bent ingeschreven voor 2012 en ons steunt via een permanente of doorlopende opdracht ben jij als opdrachtgever de enige die gemachtigd is om de permanente opdracht te wijzigen. Elke wijziging moet worden doorgegeven aan de bank of kan zelf worden aangepast via internetbankieren.

   Sinds de lente van 2012 storten onze schenkers hun maandelijkse bijdrage via domiciliëring (SDD). Je kan je domiciliëring steeds aanpassen door ons te contacteren op 02 225 43 00 of door een mail te sturen naar donateurs@doktersvandewereld.be.

  • Welke betaalmiddelen kan ik gebruiken om Dokters van de Wereld te steunen?

   Dokters van de Wereld is op zoek naar maandelijkse giften, die ons toelaat op lange termijn onze projecten plannen. Het is mogelijk om ons te steunen met een SEPA Direct Debit domiciliëring (SDD). Werk je liever met eenmalige bijdragen? Je kan ons ook steunen met een eenmalige gift met VISA, Mastercard, American Express of Bancontact via onze giftenpagina.

  • Hoe kan een bedrijf steunen?

   • Organiseer samen met DvdW een evenement waarbij we gemeenschappelijk met de buitenwereld communiceren. Word sponsor van een project in België of in het buitenland. Dokters van de Wereld belooft u dat er in alle mededelingen hieromtrent de aandacht gevestigd wordt op deze samenwerking. Word één van de 15 "grootste sponsors" van Dokters van de Wereld en doe uw voordeel met ons logo op uw Internetsite. Omgekeerd zult u dan worden vermeld op de site van Dokters van de Wereld en onze communicatie extra aandacht krijgen.

   • Betrek uw personeel bij een actie ten gunste van Dokters van de Wereld door bijvoorbeeld voor onze ngo de Biketour te fietsen. Zo combineert u sport met een goed doel en tegelijkertijd doet u aan teambuilding!

   • Organiseer een “Dokters van de Wereld” tombola. Tombola’s worden als promotieactiviteit bijzonder gewaardeerd door het grote publiek. Dokters van de Wereld heeft de nationale bevoegdheid om tombola’s te organiseren en daarom mag u uw steun aan onze actie overal kenbaar maken. Bovendien krijgt u gratis hulp van Tombolist, de specialist op het gebied van tombola-organisatie die zorg draagt voor een volledige afhandeling van uw actie wat betreft wettelijkheid, officiële regelgeving, deelnamebeheer, loterij en prijsuitreiking.

   Om de mogelijkheden van het gezamenlijk organiseren van een partnerschap te bespreken, kunt u contact opnemen met: Jeroen Janssens, verantwoordelijke Evenementen en Fondsenwerving (tel. 02 648 69 99).

  • Kan ik Dokters van de Wereld vanuit het buitenland steunen?

   Indien je kiest voor het SDD-systeem dan kan je maandelijks ons steunen vanuit de hele eurozone. Als je kiest voor een eenmalige gift dan kan je in principe vanuit alle landen ter wereld ons steunen. Opgelet! Ons welkomstpakket en driemaandelijkse krant voor donateurs worden enkel binnen België en Luxemburg verstuurd. Fiscale attesten worden enkel verstrekt aan donateurs die in België belastingsplichtig zijn.

  • Wat is een SEPA?

   SEPA « Single Euro Payements Area » is een Europees project dat als ambitie heeft om een uniek betaalinstrument te creëren voor alle landen van de eurozone. Burgers en bedrijven zullen voortaan binnen de gehele eurozone hun betalingen met hetzelfde systeem kunnen afhandelen. SEPA Direct Debit is een initiatief van de Europese Commissie, ondersteund door de Europese Centrale Bank, dat wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de banksector. Meer informatie vind je op http://www.sepabelgium.be.

  • Wie zijn die teams van Dokters van de Wereld die op straat mensen aanspreken?

   Sinds 2008 heeft Dokters van de Wereld ook in België diverse teams van straatwervers in drukke winkelstraten, aan stations, in winkelcentra,… Zij spreken mensen aan die wij met onze klassieke fondsenwervingscampagnes moeilijk kunnen bereiken en vragen mensen om een maandelijkse gift. Op dit moment doet Dokters van de Wereld voor haar straatwerving een beroep op de bedrijven ONG Conseil en Pepperminds.

  • Zijn straatwervers ook vrijwilligers van Dokters van de Wereld?

   Fondsen werven voor een goed doel is een veeleisende job, daarom worden de wervers eerlijk betaald voor hun werk. We eisen van hen dan wel een professionele houding. Ze moeten mensen op straat correct aanspreken en de juiste informatie geven. Onze wervers volgen strikt de deontologische code van ethische fondsenwerving. Indien wij horen dat ze zich niet professioneel gedragen, dan onderzoeken wij het gedrag en indien nodig grijpen we in. Vrijwilligers blijven echter voor Dokters van de Wereld uitermate belangrijk. Ze vormen het hart van onze organisatie en geven ons meer legitimiteit. Zonder hen zouden we niet staan waar we vandaag staan. Maar een vrijwilliger kan en mag je niet alles vragen, hoe groot hun engagement ook is. Vrijwilliger zijn betekent niet automatisch dat je goed bent in het vragen om giften. We kunnen hun engagement en hun capaciteiten vaak efficiënter inzetten voor andere functies. Zo zijn er elk jaar honderden vrijwillige artsen en verpleegsters die zich voor Dokters van de Wereld inzetten om kwetsbare mensen de nodige medische zorgen te verschaffen.

  • Waarom investeert Dokters van de Wereld in fondsenwerving?

   Het idee dat een ngo alles gratis kan krijgen klopt niet. Ook fondsenwerving, of het nu via straatwerving, het organiseren van evenementen of het versturen van mailings is, heeft nu eenmaal zijn prijs. Wil fondsenwerving efficiënt en betrouwbaar zijn, moeten we erin investeren. Soms in eigen personeel, soms door het uit te besteden. We investeren in fondsenwerving omdat het ons duidelijk iets oplevert. We waken er natuurlijk over dat iedere euro die we in fondsenwerving investeren meer dan die euro oplevert. De opbrengsten moeten de kosten verantwoorden. Zo kunnen we onze belofte naar onze schenkers waarmaken: iedere euro efficiënt inzetten. Dokters van de Wereld heeft een toelating om fiscale attesten voor giften uit te reiken. Om deze toelating te behouden mogen we niet meer dan 30% van onze inkomsten opnieuw investeren in fondsenwerving.

  • Hoe ethisch is jullie fondsenwerving eigenlijk?

   Zowel Dokters van de Wereld als onze partner(s) in straatwerving volgen zeer strikt de deontologische regels van de Vereniging van Ethiek en Fondsenwerving (VEF) en van het Charter voor Ethische face-to-face fondsenwerving. Zo willen we waarborgen bieden over de morele kwaliteit van de fondsenwerving en verbinden we ons ertoe onze rekeningen doorzichtig te houden. Dit betekent dat er voor ons zeker grenzen zijn voor wat kan en wat niet kan binnen de fondsenwerving. Zo gebruiken we in onze communicatie natuurlijk geen leugenachtige argumenten en werken we aan een correcte beeldvorming.

  • Hoeveel bedraagt het loon van jullie directeur?

   Onze algemene directeur Pierre Verbeeren verdient 5285 euro bruto/maand.

  • Ik heb een vraag rond fondsenwerving die hierboven niet wordt beantwoord.

   Contacteer ons op ons algemeen nummer 02 225 43 00 of stuur een mail naar donateurs@doktersvandewereld.be. Wij proberen je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

 • Ik wil op de hoogte blijven

  • Hoe kan ik de E-newsletter ontvangen?

   Blijf via e-mail op de hoogte en schrijf je via onze startpagina in op onze nieuwsbrief!
   Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kan je je eenvoudig weer uitschrijven via een link in de e-mail.

  • Wat is de donateurskrant?

   De donateurskrant is een driemaandelijks blad exclusief voor onze donateurs. Hiermee blijf je goed op hoogte van de projecten en acties van Dokters van de Wereld. Onze donateurskrant wordt op vaste tijdstippen doorheen het jaar verstuurd.

   Krijg je het krantje nog niet of wil je het liever niet meer ontvangen in de toekomst? Stuur dan een e-mail naar donateurs@doktersvandewereld.be of bel ons op het nummer 02 225 43 00. Bij een verandering van adres, kan je best contact met ons opnemen. Wij passen dan de gegevens aan in onze bestanden.