Ethisch beheer

Ethisch beheer

Email

Financiële middelen

Het voortbestaan van onze acties is afhankelijk van de steun die we ontvangen van particuliere schenkers en overheden. Om een zo groot mogelijke vrijheid van handelen te garanderen streeft Dokters van de Wereld naar een diversiteit van financiële middelen. Zo kan de NGO op een onafhankelijke manier blijven getuigen over mistoestanden.

Toepassing van de fondsen

Dokters van de Wereld springt heel nauwkeurig om met het geld van de schenkers. De jaarrekeningen van de NGO worden voorgelegd aan een gecertificeerde bedrijfsrevisor en gecontroleerd door meerdere financiers. De uitgaven worden nagekeken door een financieel afgevaardigde die de facturen vervolgens voorlegt aan de zetel. 

Ethiek

Door een ethische code te volgen, kunnen we alle donateurs de garantie geven dat we op een ethische manier aan fondsenwerving doen. Dokters van de Wereld volgt de ethische code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Deze vereniging zorgt ervoor dat het werven van giften op een ethisch verantwoorde wijze plaatsvindt.

Fiscaliteit

Bij een gift van 40 € of meer per jaar heeft de schenker recht op een fiscaal attest. Dit wordt automatisch opgestuurd in de loop van het eerste trimester van het jaar dat op de schenking volgt.

Officiële erkenningen

Dokters van de Wereld wordt erkend als NGO door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De activiteiten van Dokters van de Wereld vinden plaats in het kader van een vzw, opgericht op 21 februari 1997. Statuten in het Belgisch Staatsblad (wijziging 2005)

Recht op informatie

Aangezien Dokters van de Wereld lid is van het VEF kunnen schenkers, medewerkers en personeelsleden van Dokters van de Wereld gebruik maken van hun recht op informatie betreffende het gebruik van de geworven fondsen. Deze informatie wordt ter beschikking gesteld in ons jaarverslag. Ook kan extra informatie aangevraagd worden door ons te contacteren op het telefoonnummer 02 225 43 00 of door een brief te sturen naar het kantoor van Dokters van de Wereld: Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel.