Een ethisch en innovatief project voor een betere toegang tot gezondheidszorg

Een ethisch en innovatief project voor een betere toegang tot gezondheidszorg

Email
Bent u op zoek naar een opportuniteit om uw geld op ethische wijze te investeren in een innovatief project voor het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg? Wij willen u graag volgend origineel iniatief voorstellen.

Enkele maanden terug heeft 'Dokters van de Wereld' twee nieuwe centra voor geïntegreerde gezondheidszorg geopend in Brussel. Vandaag stellen wij voor uw geld te investeren in dit uniek project.

Waarom?

Momenteel is 1 op 4 personen in de Brusselse agglomeratie verplicht zijn of haar medische verzorging uit te stellen omwille van financiële redenen.

Om tegemoet te komen aan deze ongelijkheid heeft 'Dokters van de Wereld' nieuwe gezondheidscentra geopend in Molenbeek (K-Nal Santé) en Anderlecht (Kure & Care).

Gelegen in het hart van deze twee volksbuurten en toegankelijk voor iedereen, zullen deze centra vooral aandacht hebben voor de meest kwetsbaren onder ons: geïsoleerde senioren, daklozen, mensen met een allochtone achtergrond of zonder toegang tot normale gezondheidszorg.

Wij bieden een scala aan gezondheidszorg en diensten, variërend van algemene geneeskunde en verpleging tot fysiotherapie, osteopathie en sociale ondersteuning. In de nabije toekomst zal er ook psychologische bijstand verstrekt kunnen worden.

Hoe?

We hebben onlangs een obligatielening ten bedrage van 250.000 € met een looptijd van vijf jaar en een interestvoet van 2% uitgegeven. Elke obligatie heeft een waarde van 100€. Inschrijven is mogelijk van 100€ tot een maximaal bedrag van 50.000€.

De administratieve stappen zijn erg eenvoudig en voor iedereen toegankelijk, zowel voor particulieren als rechtspersonen. Na het verstrijken van de looptijd wordt uw kapitaal uitgekeerd vermeerderd met de jaarlijkse bruto-interest van 2%. Deze uitgifte heeft het keurlabel van Financité-Fairfin gekregen.

Op dit moment werd reeds door 21 personen ingetekend voor een gezamelijk kapitaal van 52.800€. Gezien ons objectief 250.000€ bedraagt, heeft u nog steeds mogelijkheid tot 30 oktober om in te schrijven in dit uniek project!

Meer info en inscrhijving