De Medibus in Brussel: verdubbeling van het aantal patiënten op 5 jaar tijd

De Medibus in Brussel: verdubbeling van het aantal patiënten op 5 jaar tijd

Email
Het mobiel kabinet op wielen van Dokters van de Wereld rijdt 5 jaar rond in Brussel. De hoofdstad werd de afgelopen jaren armer en zag de daklozenpopulatie aanzwellen. De organisatie zag het aantal mensen dat langskwam op de Medibus verdubbelen.

De Medibus is een mobilhome die werd omgebouwd tot onthaalplek en paramedisch kabinet. Sinds 2013 rijdt de bus 3 avonden per week naar de leefwereld van de meest kwetsbare inwoners van onze hoofdstad: dak- en thuislozen, druggebruikers, sekswerkers, mensen met of zonder papieren. "In de bus kunnen ze rekenen op een warm onthaal, paramedische zorg, screening op infectieziektes zoals hiv of Hepatitis C en steriel injectiemateriaal in het geval van druggebruik. " Vertelt Geneviève Loots, coördinator van de Brusselse projecten.

De Medibus trekt naar het hart van de leefwereld van deze mensen: in en rond kraakpanden, stations, metro-ingangen of gewoon op straat. De medewerkers zagen het aantal mensen in zeer precaire leefomstandigheden afgelopen jaren toenemen. "Niet verrassend, als je de cijfers bekijkt: het aantal daklozen in Brussel steeg afgelopen jaren met maar liefst 96%. Het armoederisico in het Brussels Gewest bedraagt intussen 31,9% (10,5% in Vlaanderen) en steeg afgelopen jaren nog verder met 6%."

7000 passanten per jaar : de zieke onderbuik van Brussel zwelt aan

Met 6796 contacten en 617 mensen die paramedische zorg kregen in 2017 is de Medibus een ankerpunt geworden voor de groeiende groep mensen aan de rand van de Brusselse samenleving. Het aantal Medibus-bezoekers nam sinds 2013 gestaag toe en verdubbelde tussen 2015 en 2018. "Het gaat over mensen bij wie de band met het traditionele zorgsysteem is doorgeknipt door ziekte, verzwakking, zorgweigering, administratieve problemen of geldtekort. Onder hen ook steeds meer 'gewone' Brusselaars die niet langer de weg vinden naar het klassieke zorgsysteem: 1 op de 4 Brusselaars doet systematisch aan zorguitstel en ziet nooit een arts. Die tendens voelen we in toenemende mate in de Medibus maar ook in onze vaste zorgcentra."

Op heel wat sociale zorgindicatoren zit Brussel in het rood: "Momenteel zit ons zorgsysteem zo ineen dat de toegang tot zorg het moeilijkst is voor wie achtergesteld is. Zo krijg je als dakloze enkel zorg als je... een adres kan voorleggen. En moet je als persoon zonder papieren een ganse.... papierwinkel verwerken om een arts te kunnen zien". De organisatie pleit dan ook voor een inclusief zorgsysteem: "dat is niet enkel rechtvaardig maar ook goedkoper, efficiënter én veiliger voor de volksgezondheid."

De organisatie vraagt ook dringend te werken aan een daklozenbeleid dat mensen in thuisloze situaties écht begeleidt naar een oplossing en niet op straat zet als de lente begint. Daarnaast moet dringend gesleuteld worden aan het huidig zorgsysteem dat momenteel kwetsbare mensen discrimineert en uitsluit.