The Cost of Life - Minister van Volksgezondheid krijgt petitie overhandigd met 43.000 handtekeningen

The Cost of Life - Minister van Volksgezondheid krijgt petitie overhandigd met 43.000 handtekeningen

Email
Dokters van de Wereld, Test Aankoop, alle ziekenfondsen en de koepel van Franstalige patiëntenorganisaties LUSS overhandigen vandaag aan de minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, de petitie met betrekking tot de prijzen voor geneesmiddelen. Ongeveer 43.000 mensen ondertekenden deze petitie, waarin aanvaardbare prijzen voor nieuwe geneesmiddelen in België worden geëist. De organisaties vragen aan de minister om op te treden.

 

Maggie De Block : “Ik ben niet Don Quichote”

Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, verklaarde bij de overhandiging van de 43.000 handtekeningen dat ze zich bewust is van de problematiek.  Toch is ze niet van plan om van strategie te veranderen.  Ze is van plan om de onderhandelingen met de farmaceutische industrie verder te doorgaan zoals in het toekomstpact staat gepland. Test-Aankoop, Dokters van de Wereld, het Nationaal Intermutualistisch College en LUSS schatten in dat deze oplossing niet duurzaam is en onze sociale zekerheid in gevaar brengt. 

Overdreven prijzen

Sinds enkele jaren vragen farmaceutische bedrijven buitensporige prijzen voor hun nieuwe producten. Zo kan de behandeling van hepatitis C meer dan 43.000 euro kosten, en ook de behandeling van borstkanker kost al gauw meer dan 100.000 euro per jaarEen correcte prijs om het onderzoek naar nieuwe therapieën aan te moedigen is noodzakelijk, maar de ontwikkeling van geneesmiddelen wordt steeds vaker een manier voor sommige bedrijven om hun winstmarges te maximaliseren in plaats van een belangrijk wapen in de strijd tegen de meest agressieve ziektes.  Deze winstlogica blijft niet zonder gevolgen: op termijn komt op die manier het budget van de sociale zekerheid in het gedrang.

Innovatie is soms erg twijfelachtig

De baanbrekende reputatie van de duurste geneesmiddelen wordt vaak overschat. Gaat het eigenlijk wel om innovaties? Neem nu bijvoorbeeld sofosbuvir: de zoveelsteafleiding  van een model dat zijn doeltreffendheid al lang geleden heeft bewezen binnen het domein van de antivirale geneesmiddelen. Test Aankoop, Dokters van de Wereld, alle ziekenfondsen en de koepel van Franstalige patiëntenorganisaties LUSS vragen daarom dat er verandering komt in het systeem van octrooien, dat nu al te gemakkelijk monopolies toekent aan de farmaceutische bedrijven.

Dure geheimen

Om de hoge prijzen te rechtvaardigen schermt de geneesmiddelensector met hoge onderzoeks- en ontwikkelingskosten, alleen worden de exacte ontwikkelingskosten van een geneesmiddel nooit publiek gemaakt. Bovendien gebeurt een belangrijk deel van het onderzoek aan universiteiten   die worden gefinancierd met publieke fondsen. De consument betaalt dus eigenlijk twee maal voor geneesmiddelen: de eerste keer via zijn belastingen en een tweede keer via zijn bijdrage aan de sociale zekerheid.

De organisaties vragen daarom transparantie over de reële kosten voor onderzoek en ontwikkeling en voor productie.

Een wereldprobleem

Het gaat hier over een probleem dat zich niet beperkt tot België. Onderhandelingen over dit onderwerp werden trouwens reeds aangevat op Europees niveau. Het is hoog tijd dat de Europese lidstaten hun krachten bundelen, zeker als het gaat over het gezamenlijk onderhandelen met de farmaceutische sector over de prijzen en over de evaluatie van de échte waarde van een nieuw geneesmiddel.

De organisaties stellen dan ook de initiatieven van de minister op prijs rond de  samenwerking tussen de Benelux en Oostenrijk, maar willen haar ook aanmoedigen om de huidige inspanningen uit te breiden en het werk binnen de Europese instellingen verder te zetten.

43.000 handtekeningen voor een ander model

De petitie die Test Aankoop, Dokters van de Wereld, de ziekenfondsen (verenigd in het Nationaal Intermutualistisch College) en de koepel van Franstalige patiëntenorganisaties LUSS lanceerden om de sociale zekerheid te beschermen kan rekenen op de steun van om en bij de 43.000 burgers. De bezorgdheid leeft echter bij nog heel wat mensen en organisaties:  in juni 2016 hebben het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en het Nederlandse Zorginstituut (ZIN) een rapport gepubliceerd met enkele concrete voorstellen om uit de impasse te geraken. Op basis hiervan werden in Nederland intussen al initiatieven genomen. De initiatiefnemers van de petitie vragen de minister van Volksgezondheid dan ook om van deze problematiek een prioriteit te maken en de voorgestelde pistes nauwgezet te bestuderen.

De problematiek is complex: heel wat actoren zullen hun steentje moeten bijdragen om te komen tot oplossingen. De organisaties in kwestie willen het initiatief nemen om patiënten, artsen, academici, NGO’s, burgerbewegingen en andere stakeholders samen te doen nadenken en een publiek debat te voeren over de gevolgen van de hoge prijzen en over oplossingen.  Het is de bedoeling om concrete voorstellen te  formuleren naar het beleid over de manier waarop geneesmiddelen ontwikkeld worden en hun prijs bepaald wordt.