Brand Grande-Synthe rechtstreeks gevolg van een overheid die verwaarlozing en repressie al jaren verwart met een duurzaam opvangbeleid”

Brand Grande-Synthe rechtstreeks gevolg van een overheid die verwaarlozing en repressie al jaren verwart met een duurzaam opvangbeleid”

Email

Nog geen maand geleden waarschuwde Dokters van de Wereld dat  de   toestand in Grande-Synthe onhoudbaar was: in een persbericht en  open brief gericht naar de Franse overheid werd gewaarschuwd dat de overbevolking en onveiligheid zou leiden tot onhoudbare spanningen. Een antwoord op de vraag het kamp te reorganiseren en veiliger te maken bleef uit.

"De brief maakte onder andere melding van het feit dat al 30 mensen in het ziekenhuis waren beland door koolstofmonoxide-vergiftiging, dat mensen in de keukens sliepen wegens plaatsgebrek en dat de situatie onveilig was voor vrouwen en kinderen." Vertelt Stéphane Heymans, Directeur Operaties“Ter versterking van de noodkreet vanuit de gemeente, riepen we op het kamp dringend te reorganiseren en te zorgen voor meer veiligheid. Een antwoord bleef uit." 

 Ook nu slaagt de overheid er niet in adequaat te reageren :  “We benadrukken de reactiviteit vanuit de gemeente Grande-Synthe.  De nationale overheid daarentegen is niet in staat geweest te doen wat ze moest doen om deze situatie te vermijden. Momenteel zijn 3 sportzalen opengesteld op initiatief van de stad: wat zou er met de kampbewoners gebeurd zijn moest de gemeente er niet zijn geweest ? ”   

De brand van gisterennacht is het gevolg van een overheid die niet zoekt naar duurzame oplossing.  “Toen in oktober 2016 de Jungle werd ontmanteld, waarschuwde Dokters van de Wereld dat dit een druppel op een hete plaat was en dat binnen de kortste keren nieuwe, informele kampen gingen ontstaan. We kregen gelijk. Nu waarschuwden we dat de situatie ter plekke onhoudbaar was en uit de hand zou lopen. We kregen helaas opnieuw gelijk.” vertelt Heymans

Dokters van de Wereld heeft intussen Premier Bernard Cazeneuve opgeroepen dringend een humanitaire respons te bieden voor de 1700 migranten die hun ‘dak’ boven het hoofd hebben verloren.  Alle  vrijwilligers en teams werden  gemobiliseerd om te helpen met de opvang.  3 sportzalen in de stad werden geopend voor opvang.