Zaken aan het licht brengen en veranderen

Zaken aan het licht brengen en veranderen

Email

Toegang tot zorg in België en Europa is lang niet voor iedereen een evidentie. Nog te veel mensen vallen uit de boot. Dokters van de Wereld trekt daarom regelmatig met persberichten, rapporten, cijfers en dossiers naar de pers, politiek en beleidsmakers met één doel: de verbetering van de leefomstandigheden van onze patiënten.

Het Jaarrapport Belgische Projecten

Elk jaar publiceren we een jaarrapport over onze Belgische projecten  Dit rapport biedt een overzicht van hoe het gesteld is met de toegang tot zorg bij daklozen, sans-papiers en andere kwetsbare groepen. Met dit rapport, cijfers en aanbevelingen trekken we elk jaar naar de Belgische politici en de pers.

Monitoring 'Toegang tot zorg in Europa'

Het internationale netwerk van Dokters van de Wereld monitort jaarlijks de toegang tot zorg voor kwetsbare mensen in Europa. Het verslag is gebaseerd op interviews met patiënten en op cijfermateriaal van de consultaties van meer dan 10 landen waar we actief zijn. Het rapport biedt een uniek verslag van de leefomstandigheden, gezondheid en toegang tot zorg van de meest kwetsbare inwoners van Europa.

Op tafel kloppen, het ganse jaar door

Doorheen ons werk worden we dagelijks geconfronteerd met sociale wantoestenden. Dat kan gaan van zieke Romafamilies die op de berm van de grote ring leven, OCMW's die weigeren zorg te verlenen aan zwangere vrouwen zonder papieren tot en met cijferrapporten waaruit blijkt dat daklozen kampen met mentale problemen en eenzaamheid. Het is onze missie om hierover te rapporteren bij pers, publiek en politiek. 

Bij 'Lees zeker ook' vind je een overzicht van de meest recente rapporten en issues die we op tafel hebben gegooid.